Christina Tellefsen L2 A1925b
Seniorrådgiver og partner

Christina Tellefsen

Christina Tellefsen har kjernekompetanse innen strategisk kommunikasjonsarbeid, PR- og mediehåndtering og tverrfaglige kampanjer.

Christina har en helhetlig tilnærming til kommunikasjon, og har spesialisert seg innen kommunikasjonsstrategi, PR- og mediehåndtering, budskapsutvikling og posisjonering. Hun har også god erfaring med tverrfaglige kampanjer. Christina jobber særlig med prosjekter relatert til utdanning og arbeidsliv, tech og reiseliv.

Christina var i flere år kommunikasjonsrådgiver i Dinamo PR, hvor hun blant annet var involvert i store kampanjer og jobbet med markeds-PR for internasjonale merkevarer. Hun har også bakgrunn som reporter og journalist i NRK og PR-rådgiver hos Dist Creative. Hun er utdannet journalist fra Mediehøgskolen Gimlekollen og har studert pedagogikk ved Universitetet i Agder, og Idrett og samfunn ved Norges idrettshøgskole.